Zgodovina

ZGODOVINA GODBENIŠTVA V ZREČAH

 

V Zrečah je že pred 2. svetovno vojno delovala godba na pihala.

 

2 - Plehmuzika-1926

Plehmuzika v Zrečah leta 1926

 

USTANOVITEV DRUŠTVA GODBENIKOV ZREČE

 

Kar nekaj let je bila prisotna pobuda takratnega župana Občine Zreče g. Jožefa Koširja in g. Avgusta Skaze, da bi v Zrečah ustanovili godbo. Ker se je v občini nenehno kazala potreba po prisotnosti godbe na pomembnih prireditvah, po drugi strani pa je v občini precej glasbenikov, ki bi jih je bilo treba le organizirano povezat, so se kmalu pričeli razgovori na to temo. G. Skaza je pripravil seznam potencialnih članov in opravil razgovore z njimi. Tako je bil 5.11.2003 sklican sestanek vseh potencialnih članov in od povabljenih 36 članov se je sestanka udeležilo 26 članov. Na tem sestanku je bil predlagan iniciativni odbor, ki bi naj pripravil vse potrebno za ustanovni sestanek. Člani tega odbora so bili:

–          Avgust Skaza

–          Zdenko Kovačec

–          Ivan Hrovat

–          Ludvik Smogavc

–          Jelenko Aljaž

 

Društvo je bilo ustanovljeno 03.12.2003, na pobudo iniciativnega odbora in g.Jožefa Koširja. Na ustanovnem zboru je bilo prisotnih 25 članov. Sprejet je bil  statut društva, ki ga je pripravil iniciativni odbor, ter izvoljeni so bili organi društva.

Za izvršni odbor društva so bili izvoljeni:

 • predsednik društva  –  Kovačec Zdenko, ki je hkrati zastopnik društva
 • tajnik društva          –  Hrovat Ivan
 • blagajnik društva    –  Jelenko Aljaž
 • strokovni vodja       –  Skaza Avgust
 • član                         –  Smogavc Ludvik

 

Za nadzorni odbor društva so bili izvoljeni:

 • Skaza Marjan
 • Videčnik Dušan
 • Zemljak Sandrine

 

Za disciplinsko komisijo so bili izvoljeni:

 • Sadek Jože
 • Gorenak Sandi
 • Ravnjak Tomislav

 

Za arhivarja društva je bil izvoljen g.Marjan Skaza.

 

Pod vodstvom strokovnega vodje in kapelnika g.Avgusta Skaze je društvo v mesecu februarju leta 2004 pričelo z vajami. Čeprav je bilo precej članov brez glasbene izobrazbe, so le-ti s pomočjo kapelnika in ostalih, strokovno podkovanih članov, pridobili precej glasbenega znanja in uspešno osvajali glasbeni repertoar, ki ga je skrbno izbiral kapelnik. Prva melodija, ki je bila zaigrana, je bila znamenita koračnica Draga Lorbka – Slovenci.

Registracija društva na upravni enoti je bila zaključena 04.04.2004, pri Banki Celje pa je društvo 27.04.2004 odprlo transakcijski račun in s tem je Društvo godbenikov tudi uradno lahko začelo delovati.

 

Za zagon takega društva, so potrebna precejšnja finančna sredstva, saj so za igranje godbe potrebni nekateri specifični instrumenti. S pomočjo Občine Zreče in ostalih donatorjev,  je društvo nabavilo nekaj osnovnih instrumentov in drugo potrebno osnovno opremo  za delovanje društva. Poudariti je potrebno, da je bilo društvo deležno visoke podpore takratnega župana g. Koširja in posledično tudi finančnih sredstev občine. Poleg teh sredstev je bilo pridobljenih tudi precej donatorskih sredstev. Prav tako je bila dobrodošla pomoč družbe Unior, ki je pomagala pri nakupu prvih uniform godbe.

 

Tako je društvo v prvem letu svojega delovanja nabavilo naslednjo opremo:

–          tuba (2 kom)

–          tenor (2 kom)

–          veliki boben

–          mali boben (2 kom)

–          činele (2kom)

–          notna stojala (20kom)

–          lire za note (za flavte, klarinete,tenorje, tube)

–          stojala za bobne, činele

–          palice in udarjala za bobne

–          mape za note

–          notne knjižice

–          uniforme (obleke, srajce, kravate)

 

Prostor za vaje je društvu odstopilo Gasilsko društvo Zreče.

 

 

Društvo godbenikov Zreče je v prvem letu svojega delovanja imelo kar precej nastopov. S tem se je potrdila pravilnost odločitve o ustanovitvi godbe v Zrečah.

 

Nastopi v prvem letu delovanja društva so bili naslednji:

 

Datum Naziv (vrsta) prireditve Kraj in čas izvedbe Organizator Sodelujoče sekcije
1 01.05.2004 BUDNICA OB 1.MAJU (vstop Slovenije v EU) Zreče, od 6:00-14:00 Občina Zreče Pihalni orkester
2 28.05.20004 BUDNICA OB PRAZNIKU OBČINE ZREČE Zreče, ob 6:00 Občina Zreče Pihalni orkester
3 29.05.2004 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Zreče, ob 18:00 Občina Zreče Pihalni orkester
4 27.06.2004 POGLEJTE GA POHORCA Gorenje, ob 16:00 KS Gorenje Pihalni orkester
5 04.07.2004 KOVAŠKI PIKNIK NA ROGLI Rogla, ob 10:30 Unior d.d. Pihalni orkester
6 25.07.2004 SREČANJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV Rogla, ob 10:00 ZŠAM Zreče Pihalni orkester
7 05.09.2004 FARNO ŽEGNANJE – PRAZNIK sv.EGIDIJA Zreče, ob 13:30 Katoliško kulturno društvo Zreče Pihalni orkester
8 24.09.2004 OTVORITEV PRENOVE CESTE ULIPI-ZREČE Zreče, ob 15:00 Občina Zreče Pihalni orkester
9 03.10.2004 KONCERT »POMLAD V JESENI« Zreče, ob 17:00 Ansambel Zreška pomlad Pihalni orkester
10 11.11.2004 SPREJEM GOSTOV IZ SEDBERGH-a  – ANGLIJA Zreče, ob 15:00 Občina Zreče Pihalni orkester
11 05.12.2004 PREVZEM NOVEGA GASILSKEGA VOZILA Gorenje, ob 14:00 Gasilsko društvo Gorenje Pihalni orkester
12 15.12.2004 OTVORITEV PRIZIDKA K HOTELU SMOGAVC Zreče, ob 13:00 Gostišče Smogavc Pihalni orkester

 

 

godba 1 013

Prvomajska budnica 2004

DRUGO LETO DELOVANJA DRUŠTVA

 

Ker je društvo želelo poleg igranja koračnic igrati še kakšno drugo zvrst glasbe, je bilo potrebno najprej nabavit komplet bobnov s činelami. To je v januarju naslednjega leta tudi uspelo. Poleg omenjenega, je v naslednjem letu društvo nabavilo bas ojačevalec, bas kitaro, trobento, klarinet, tenor saksofon in pozavno in tako razširilo seznam instrumentov v lasti društva.

Vse sile pa je društvo vložilo v pripravo svojega prvega samostojnega koncerta. Ker je veliko članov godbe igralo v raznih narodno-zabavnih ansamblih in skupinah, je bilo težko najti prosti termin za koncert. Po dolgem premišljevanju je padla odločitev, da bo ta termin na božični dan ob 3-ji uri popoldne.  Da bi uspeli osvojit predvideni program, je društvo organiziralo 3-dnevne skupne priprave in sicer na Debelem rtiču v Ankaranu. Te priprave so bile zelo uspešne, saj je ob tem skupnem druženju in medsebojnem spoznavanju, uspelo članom v svojih vrstah ustanovit harmonikarski orkester in pevski oktet. Padla je tudi odločitev, da se bosta oba predstavila na koncertu društva. In tako je na božični dan, 25.12.2005 društvo izvedlo v prostorih večnamenske dvorane v Zrečah svoj prvi Božično-novoletni koncert. Kot gostje na koncertu so nastopili legendarni člani ansambla Štirje kovači, ki so tudi zapeli ob glasbeni spremljavi godbe.

 

V Zrečah se je že precej časa razmišljalo o pesmi, ki bi na poseben način odražala »dušo« kraja in bi bila kot lokalna himna. Vodovnika pesem o »zrajških šmirarjih« je bila med prebivalci precej razširjena in se je zdela zelo primerna, da bi z njo pričeli prvi koncert Društva godbenikov. Zato se je kapelnik g.Avgust Skaza lotil pisanja aranžmaja in tako je nastala priredba za pihalni orkester z naslovom »LE NA NUOGE, ZRAJŠKI ŠMIRARJI«, ki je bila nato prvič izvedena prav na 1. božično-novoletnem koncertu in nato na vseh naslednjih koncertih. V letu 2011 je bilo dodan še aranžma za pevski zbor in pripisano Vodovnikovo besedilo.

 

Repertoar Društva godbenikov Zreče, ki je bil izveden na 1. Božično – novoletnem koncertu:

1. LE NA NUOGE, ZRAJŠKI ŠMIRARJI

2. ALPENFEST

3. SIMPLE GIFT

4. PAVANA IN BLUE

5. SAN CARLO

6. SLOVENCI

7. KAM LE ČAS BEŽI

8. PO SAVCI PO DRAVCI

9. HEY JUDE

10. ALISON S DANCE

11. ZAIGRAJMO ZAPOJMO

12. NA PAURE

Poudariti je potrebno, da so bili obiskovalci zelo navdušeni nad izvedbo prvega božično-novoletnega koncerta in to je bila obveza društvu, da za naslednje leto spet pripravi podoben koncert.

 

V  letu 2005 je društvo imelo 15 nastopov. Poleg nastopov v domači občini, se je društvo odzvalo tudi prvim povabilom za nastope v sosednjih občinah Slovenske Konjice in Oplotnica.

 

Nastopi v drugem letu delovanja društva so bili naslednji:

Datum Naziv (vrsta) prireditve Kraj in čas izvedbe Organizator Sodelujoče sekcije
1 06.02.2005 PUSTNA POVORKA V ZREČAH Zreče, ob 14:00 Turistično društvo Zreče Pihalni orkester
2 24.04.2005 PRVENSTVO MAŽURETK V ZREČAH Zreče, ob 09:00 Občina Zreče Pihalni orkester
3 24.04.2005 JURJEVANJE V SLOVENSKIH KONJICAH Sl.Konjice, ob 14:00 Občina Slovenske Konjice Pihalni orkester
4 01.05.2005 BUDNICA OB 1.MAJU Zreče, od 6:00-14:00 Občina Zreče Pihalni orkester
5 29.05.2005 OTVORITEV PRENOVLJENE ŠOLE Resnik, ob 15:00 KS Resnik Pihalni orkester
6 30.05.2005 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Zreče, ob 18:00 Občina Zreče Pihalni orkester
7 26.06.2005 POGLEJTE GA POHORCA Gorenje, ob 13:30 KS Gorenje Pihalni orkester
8 23.07.2005 BUDNICA GOSTOM IZ SEDBERGH-a Zreče, ob 8:30 Občina Zreče Pihalni orkester
9 31.07.2005 SREČANJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV Rogla, ob 10:00 ZŠAM Zreče Pihalni orkester
10 12.09.2005 EVROPSKO PRVENSTVO V LOKOSTRELSTVU Rogla, ob 17:00 Občina Zreče Pihalni orkester
11 30.09.2005 10.JESENSKI SEJEM V OPLOTNICI Oplotnica, ob 17:00 Turistično društvo Trta Oplotnica Pihalni orkester
12 02.10.2005 KONCERT »POMLAD V JESENI« Zreče, ob 18:00 Ansambel Zreška pomlad Pihalni orkester
13 28.10.2005 OTVORITEV OBNOVLJENE CESTE V LOŠKI GORI Zreče, ob 15:00 Občina Zreče Pihalni orkester
14 24.11.2005 PREVZEM NOVEGA GASILSKEGA VOZILA Stranice, ob 14:00 Gasilsko društvo Stranice Pihalni orkester
15 25.12.2005 1. BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT Zreče, ob 15:00 Društvo godbenikov Zreče Pihalni orkester

 

TRETJE LETO DELOVANJA DRUŠTVA

 

Po uspešno odigranem prvem samostojnem koncertu je društvo dobilo precej zagona za nadaljnje  delovanje. Začelo je navezovati stike z nekaterimi društvi v tujini. Tako je bilo dogovorjeno, da se društvo predstavi s samostojnim koncertom v Proseku v Italiji in to se je res zgodilo v mesecu juniju. To prvo in zelo uspešno gostovanje je vsem ostalo v prijetnem spominu, saj je bil odziv poslušalcev izjemen, še posebej pa je bilo prijetno druženje po koncertu in nepozabno navdušenje domačinov nad uigranim petjem članov društva in igranjem slovenske narodno zabavne glasbe. S pomočjo Občine Zreče in predstavniki pobratenega mesta  Sedbergh v Angliji je bil dosežen dogovor, da njihova godba izvede samostojni koncert v Zrečah. Ta koncert se je zgodil v juliju in sicer na ploščadi pred Termami v Zrečah. Ob obisku godbenikov iz Sedbergha je društvo organiziralo piknik in športne igre in tako popestrilo njihovo bivanje v Sloveniji.

 

V letu 2006 je imelo  društvo 15 nastopov in to ob raznih prireditvah v Zrečah, prav tako pa tudi drugje (Šentjur, Prosek – Italija). Prvič se je društvo predstavilo na televiziji in sicer v eni od oddaj TV Maribor.  V mesecu septembru je društvo zopet pripravilo tridnevne intenzivne vaje na Debelem rtiču, kjer je pripravljalo in vadilo program za koncert.

 

 

NASTOPI GODBE v letu 2006:

Datum Naziv (vrsta) prireditve Kraj in čas izvedbe Organizator Sodelujoče sekcije
1 08.02.2006 PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU Zreče, ob 14:00 Občina Zreče Pihalni orkester
2 26.02.2006 PUSTNA POVORKA V ZREČAH Zreče, ob 14:00 Turistično društvo Zreče Pihalni orkester
3 05.03.2006 KONCERT ANSAMLA 7.RAJ Zreče, ob 14:00 Ansambel 7.RAJ Pihalni orkester
4 22.04.2006 JURJEVANJE V ŠENTJURJU Šentjur, ob 10:00 Pihalni orkester Šentjur Pihalni orkester
5 01.05.2006 BUDNICA OB 1.MAJU Zreče, od 6:00-14:00 Občina Zreče Pihalni orkester
7 26.05.2006 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Zreče, ob 18:00 Občina Zreče Pihalni orkester
8 18.06.2006 KONCERT »ZAIGRAJMO SKUPAJ NA PROSEKU« Italija-Prosek, ob 18:30 Godbeno društvo Prosek Pihalni orkester
9 24.06.2006 OTVORITEV NOVIH POSLOVNIH PROSTOROV FIRME GKN DRIVELINE Zreče, ob 10:00 GKN Driveline Pihalni orkester
10 05.07.2006 KONCERT GODBE IZ SEDBEGH-a – ANGLIJA Zreče, ob 18:30 Občina Zreče, DG Zreče Pihalni orkester
11 30.07.2006 SREČANJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV Rogla, ob 10:00 ZŠAM Zreče Pihalni orkester
12 20.08.2006 POLAGANJE TEMELJNEGA KAMNA ZA CERKEV NA ROGLI Rogla, ob 15:00 Občina Zreče, Unior d.d. Pihalni orkester
13 03.09.2006 FARNO ŽEGNANJE – PRAZNIK sv.EGIDIJA Zreče, ob 13:30 Katoliško kulturno društvo Zreče Pihalni orkester
29.09.2006 ODDAJA ROKA ŠVABA IN TV MARIBOR Zreče, ob 17:00 Ansambel Modrijani, TV Maribor Pihalni orkester
14 05.11.2006 KONCERT »POMLAD V JESENI« Zreče, ob 17:00 Ansambel Zreška pomlad Pihalni orkester
15 25.12.2006 2. BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT Zreče, ob 15:00 Društvo godbenikov Zreče Pihalni orkester

 

Na 2. Božično – novoletnem koncertu so kot gostje nastopili člani ansamblov Modrijani in Zreška pomlad. Prireditev je povezovala gdč.Lučka Klajne.
Prav tako smo v letu 2006 uspeli nabavit nekaj instrumentov (trobento, bariton, tenor in klarinet)  in opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje glasbenega programa. 

 

ČETRTO LETO DELOVANJA DRUŠTVA

 

Od samega začetka svojega delovanja, je društvo za izvajanje vaj in hrambo opreme društva, uporabljalo dvorano v lasti Prostovoljnega gasilskega društva Zreče. Ker se je ta prostor uporabljal tudi za namene drugih, je bilo potrebno opremo ob vsaki vaji postaviti in nato zopet pospraviti in to je zahtevalo določen čas. Vodstvo društva je pričelo razmišljati o možnostih, da bi počasi pridobili svoje prostore, kjer bi lahko bila oprema stalno postavljena, prav tako pa ne bi bilo potrebno prilagajati terminov vaj drugim. Proti kocu leta se je pokazala možnost, da bi se pridružili k projektu širitve gasilskega doma, ki ga je načrtovalo PGD Zreče. Idejo poveljnika PGD Zreče, g. Marjana Jelenko, da se skupaj lotimo gradnje prizidka, v katerem bi obe društvi imeli svoje prostore, je društvo sprejelo z odprtimi rokami. Od začetnih razgovorov s takratnim vodstvom PGD Zreče in takratnim županom g. Jožetom Koširjem, se je pričel izoblikovati konkreten projekt. Pri izdelavi dokumentacije in pridobivanju dovoljenj sta tako sodelovali obe društvi.

 

Nastopi v letu 2007:

Datum Naziv (vrsta) prireditve Kraj in čas izvedbe Organizator Sodelujoče sekcije
1 18.02.2007 PUSTNA POVORKA V ZREČAH Zreče, ob 14:00 Turistično društvo Zreče Pihalni orkester
2 01.05.2007 BUDNICA OB 1.MAJU Zreče, od 6:00-14:00 Občina Zreče Pihalni orkester
3 29.05.2007 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Zreče, ob 18:00 Občina Zreče Pihalni orkester
4 17.06.2007 MEDNARODNO SREČANJE GODB OB 100 LETNICI GASILSKE GODBE SP. POLSKAVA Sp.Polskava, ob 14:00 JSKD RS in Gasilska godba Sp.Polskava Pihalni orkester
5 29.07.2007 SREČANJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV Rogla, ob 10:00 ZŠAM Zreče Pihalni orkester
7 09.09.2007 9. MEDNARODNO SREČANJE GODB V RUŠAH Ruše, ob 12:00 JSKD RS in Godba Ruše Pihalni orkester
8 17.10.2007 PODELITEV VRTNIC ZA UREJENO OKOLJE Zreče, ob 18:45 KS Zreče in Turistično društvo Zreče Pihalni orkester
9 25.12.2007 3. BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT Zreče, ob 15:00 Društvo godbenikov Zreče Pihalni orkester
10 29.12.2007 VESELI DECEMBER V ZREČAH Zreče, ob 15:00 Občina Zreče, Kmetijstvo Kejžar Jana, Turistična kmetija Ančka Pihalni orkester

 

Na 3. Božično – novoletnem koncertu so kot gostje nastopili člani volane skupine Sonus, ter pevec g. Boštjan Brantuša. Prireditev je povezovala gdč.Lučka Klajne.

 

Nabavili smo pozavno in nekaj drobne opreme!
PETO LETO DELOVANJA DRUŠTVA

 

V letu 2008 je društvo skupaj s PGD Zreče pričelo z gradnjo prizidka k Gasilskemu domu v Zrečah, na zemljišču v lasti PGD Zreče. V tem prizidku bi naj PGD Zreče pridobilo dve novi garaži in dodatne prostore za servisiranje gasilske opreme, Društvo godbenikov Zreče pa dvorano za vaje, sanitarije in pomožne prostore. Za te prostore je bilo predvideno, da Društvo godbenikov Zreče pridobi etažno lastništvo.

Vse aktivnosti okoli gradnje je operativno in organizacijsko vodil g. Štefan Posilovič. Ker je izvedba takega objekta velik finančni zalogaj, sta obe društvi uspeli pritegniti k pomoči župana Občine Zreče, mag. Borisa Podvršnik in predsednika uprave Unior d.d., g. Gorazda Korošec, ki sta odobrila znatna finančna sredstva za izgradnjo samega skeleta prizidka.

V maju 2008 je bil začetek gradnje prizidka k gasilskem domu. Delo je opravljalo Gradbeništvo Hudournik. Poleg vloženih sredstev s strani Občine Zreče in Unior d.d., je bilo v lastni režiji od različnih sponzorjev pridobljenega precej materiala za izgradnjo in streho. Izgradnjo ostrešja in pokrivanje novega objekta je strokovno vodil g. Jože Podgrajšek  s svojo ekipo delavcev, pri tem pa so bili v veliko pomoč člani obeh društev, ki so tudi vložili precej prostovoljnega dela. V nadaljevanju sta obe društvi pričeli s samostojnim urejanjem svojih prostorov. Okna in vrata je izdelalo Stavbno pohištvo RIBIČ iz Slovenskih Konjic. Vsa dela, ki so bila opravljena,  je vodil in nadziral g. Slavko Kejžar, podpredsednik Društva godbenikov Zreče, ki je priskrbel tudi veliko potrebnega materiala in ugodne izvajalce. Dela so potekala po planu in naj bi bila končana do predvidene otvoritve v juniju 2009. Prav tako se je urejala vsa potrebna dokumentacija za kasnejši vris etažne lastnine prostorov.

 

Nastopi godbe v letu 2008:

Datum Naziv (vrsta) prireditve Kraj in čas izvedbe Organizator Sodelujoče sekcije
1 08.01.2008 PONOVITEV 3.BOŽIČNO – NOVOLETNEGA KONCERTA NA ROGLI Rogla, ob 19:30 Unior d.d. in DG Zreče Pihalni orkester
2 25.04.2008 PRIREDITEV »50 LET FIRME COMET« Zreče, ob 18:00 Comet d.d. Pihalni orkester
3 01.05.2008 BUDNICA OB 1.MAJU Zreče, od 6:00-14:00 Občina Zreče Pihalni orkester
4 10.05.2008 PRIREDITEV »ŠPORT ŠPAS« Zreče, ob 09:30 Osnova šola Zreče Pihalni orkester
5 24.05.2008 MEDNARODNO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN V ZREČAH Zreče, ob 17:00 KUD Jurij Vodovnik Skomarje Pihalni orkester
6 28.05.2008 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Zreče, ob 18:00 Občina Zreče Pihalni orkester
7 07.06.2008 PRIREDITEV »UNIVERZIJADA 2013« Zreče, ob 14:00 Občina Zreče Pihalni orkester
8 06.07.2008 KOVAŠKI PIKNIK NA ROGLI Rogla, ob 10:30 Unior d.d. Pihalni orkester
9 19.07.2008 GASILSKA VESELICA ZREČE Zreče, ob 18:30 PGD Zreče Pihalni orkester
10 09.08.2008 SREČANJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV Rogla, ob 10:00 ZŠAM Zreče Pihalni orkester
11 27.08.2008 20 LET GOSTIŠČA SMOGAVC Gorenje, ob 14:45 Gostišče Smogavc Pihalni orkester
12 30.08.2008 OTVORITEV DOMA KRAJANOV DOBROVLJE Dobrovlje, ob 14:30 KS Dobrovlje Pihalni orkester
13 21.09.2008 POVORKA KONJENIŠKEGA DRUŠTVA GOMILSKO Gomilsko, ob 13:30 Konjeniško društvo Gomilsko Pihalni orkester
14 03.10.2008 PODELITEV VRTNIC ZA UREJENO OKOLJE Zreče, ob 18:45 KS Zreče in Turistično društvo Zreče Pihalni orkester
15 08.11.2008 POVORKA EVROPSKI RED VITEZOV VINA Zreče, 14:30 Občina Zreče in Evropski red vitezov vina Pihalni orkester
16 30.11.2008 POD ROGLO SE POJE IN IGRA Sl.Konjice, ob 17:00 Radio Rogla Pihalni orkester
17 25.12.2008 4. BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT Zreče, ob 15:00 Društvo godbenikov Zreče Pihalni orkester
18 22.4.2008 OTVORITEV VODOVNIKOVEGA LETA Zreče, ob 18:00 Občina Zreče Kvartet Vinski brat
19 08.11.2008 MAŠA EVROPSKI RED VITEZOV VINA Zreče, 12:30 Občina Zreče in Evropski red vitezov vina Trobilna komorna skupina

 

Na 4. Božično – novoletnem koncertu so kot gostje nastopili člani ansambla VRT, skupaj z godbo pa sta nastopila pevca Katarina Hren in Matjaž Mrak, ki sta pela slovenske zimzelene melodije. Prireditev pa je povezovala gdč.Lučka Klajne. Koncerta se je udeležilo približno 450 obiskovalcev.

Instrumenti, ki smo jih kupili v letu 2008

–          klarinet

–          tri flavte (v zeleni barvi)

–          ksilofon (zvončki)

 

V letu 2008 sta pričeli z delom dve novi sekciji društva in sicer :

–          kvartet Vinski brat (Avgust Skaza, Jože Sadek, Marjan Hren, Maksimiljan Gričnik)

–          trobilna komorna skupina (Avgust Skaza, Pavel Skaza, Davorin Črešnik, Mitja Drozg)

 

Kvartet Vinski brat je imel svoj prvi nastop 22.4.2008, trobilna komorna skupina pa 8.11.2008!

 

Na letni skupščini 17.1.2008 je bilo izvoljeno novo vodstvo društva za mandatno obdobje

2008-2012.

 

V organe društva so bili izvoljeni naslednji člani:

–          Predsednik: Zdenko Kovačec, diplomirani ekonomist specialist, roj. 30.03.1962, zaposlen v podjetju UNIOR d.d. ZREČE in tudi ustanovni član društva

–          Podpredsednik : Slavko Kejžar – samostojni podjetnik iz Zreč, rojen 27.5.1965

–          Tajnik:  Ivan Hrovat, inženir elektrotehnike, rojen 2.2.1963, zaposlen v podjetju UNIOR d.d. v Zrečah in ustanovni član društva.

–          Blagajnik: Ivan Hrovat, inženir elektrotehnike, rojen 2.2.1963, zaposlen v podjetju UNIOR d.d. v Zrečah in ustanovni član društva.

–          Nadzorni odbor:

– Zemljak Sandrin

– Skaza Marjan

– Videčnik Dušan

–          Disciplinska komisija:

– Sadek Jože

– Jelenko Dušan

– Ravnjak Tomislav

–          Izvršilni odbor:

– Zdenko Kovačec (predsednik)

– Ivan Hrovat (tajnik)

– Robi Preložnik

– Skaza Avgust

– Slavko Kejžar

– Ludvig Smogavc

– Matjaž Skaza

–          Arhivar: Drago Beškovnik

–          Zakladnik: Marjan Skaza

–          Gospodar društva: Robi Preložnik

 

Zelo pomembna pridobitev za društvo je bila, da je uspelo v svoje vrste pritegniti g.Slavkota Kejžar, ki je postal podpredsednik društva in je s svojimi bogatimi izkušnjami in širokim krogom poznanstva precej pripomogel pri realizaciji smelih načrtov društva.

 

Strokovno vodenje in mesto dirigenta je bilo tudi v naprej zaupano g. Avgustu Skaza, ki je v tem kratkem času delovanja pripeljal društvo na zavidljiv nivo in s tem potrdil svoj profesionalni odnos do poučevanja in svojo visoko strokovnost.

 

DELOVANJE DRUŠTVA V LETU 2009

 

Za društvo je bilo leto 2009 izjemno delovno. Intenzivno so se izvajala dela na urejanju društvenih prostorov in v mesecu juniju je bila otvoritev le-teh. Ob sami otvoritvi je izšla prva zgoščenka s posnetki društva, hkrati pa je bilo društvo glavni organizator tridnevne prireditve »Ropotanje v starih Zrečah«. V mesecu juliju pa je društvo odšlo na 5-dnevno turnejo v Anglijo.

 

SNEMANJE ZGOŠČENKE    

Po uspešno izvedenem koncertu 25.12.2008 se je porodila ideja, da bi posneli zgoščenko. V ta namen je bil na skupščino društva povabljen g. Matej Kovše, ki je predstavil, kako bi potekalo samo snemanje. Predstavil je tudi finančni pregled projekta snemanja in možnosti založništva. Dogovorjeno je bilo, da se gre v snemanje zgoščenke. Snemanje posnetkov za zgoščenko se je izvedlo 01.03.2009 v prostorih večnamenske dvorane v Zrečah. Snemanje, kasnejša obdelava posnetkov in založba zgoščenk je bila zaupana firmi Fancy music d.o.o iz Sl. Konjic. Tako je v juniju 2009 izšla prva zgoščenka Društva godbenikov Zreče z naslovom Večno zelene z Božično–novoletnega koncerta 2008, kjer je bilo posneto 12 melodij, od tega 10 slovenskih zimzelenih melodij. Na zgoščenki sta se predstavila kot vokalna solista gdč. Katarina Hren in g. Matjaž Mrak. Zgoščenka je izšla v nakladi 1000 kosov.

 

Seznam skladb na zgoščenki je naslednji:

Skladba Avtor / Priredba
SLOVENCI Drago Lorbek
MINI – MAXI Dušan Velkavrh / Jože Privšek
30 LET Dušan Porenta /Ladislav Leško
MED ISKRENIMI LJUDMI Dušan Velkavrh / Mojmir Sepe
VENČEK SLOVENSKIH POPEVK Lesjak-Roš-Avsenik / Jože Privšek
TAM, KJER SEM DOMA Jože Privšek / Jože Privšek
MAČEK V ŽAKLJU Jože Privšek / Jože Privšek
LEPO JE BITI MUZIKANT – POTPOURI V.S.Avsenik / Siegfried Rundel
POLETNA NOČ Mojmir Sepe / Franc Kuharič
ZATO SEM NORO TE LJUBILA Jože Privšek / Jože Privšek
VRAČA SE POMLAD Stingl-Privšek-Per / G.Prasel
VEM DA ME RADA IMAŠ Robert Smolnikar / Avgust Skaza

 

Nekateri posnetki iz te zgoščenke so bili predstavljeni širšemu občinstvu preko valov radia Slovenija 1, društvo pa je nastopilo tudi v oddaji televizije TV3.

 

 

OTVORITEV DOMA GODBENIKOV

Ker je bila otvoritev doma planirana za mesec junij 2009, so se zelo intenzivno odvijala zaključna dela. Najprej so se izvedle vse notranje instalacije (elektrika, centralna, voda, odtoki), temu je sledila izdelava estrihov. Pričelo se je tudi z instalacijskimi deli (elektrika, centralna, voda, odtoki). Zatem se je pristopilo k urejanju ostrešja (izolacija, zapiranje ostrešja z gips ploščami, izdelava poda na podstrešni sobi), notranjih sten, sanitarij. Za dostop do podstrešne sobe so se izdelale okrogle stopnice, na zunanjem stopnišču pa ograja, nad stopniščem pa nosilno ogrodje za streho. Po izsušitvi vlage v notranjosti so se naredile talne obloge, zunanje stopnice pa so se obložile z ploščami iz marmorja. Uredil se je dostop do vhoda v društvene prostore (robniki, plošče, asfaltna prevleka), prav tako pa se je uredila okolica (sejanje trave, zasaditev cvetja). Nad vhodom pa so se na kovinsko konstrukcijo položile plošče PKP, ki služijo za zaščito stopnišča pred dežjem in snegom, hkrati pa dovajajo dovolj svetlobe na samo stopnišče. Pred samo otvoritvijo se je v zmontiralo tudi nekaj notranje opreme (pisalna miza, omare za note, pribor) in nabavilo nove stole.

Slavnostna otvoritev doma godbenikov pa je bila 07. junija 2009. Tako je Društvo godbenikov Zreče pridobilo dvorano za vaje (približno 100m2), ter pomožne prostore (sanitarije, garderobo, podstrešno sobo). Za društvo je bila to zelo pomembna pridobitev, saj je to pomenilo lažjo organiziranje vaj (termini), pa tudi sama intenzivnost vaje se je povečala, ker ni potrebno več postavljati in pospravljati potrebne opreme (mize, stole, pulte, bobni…). Prva vaja v novih prostorih je bila 11.6.2009, takrat se je tudi preizkusila akustičnost dvorane, rezultat pa je bil dober.

Da pa novi prostori niso bili namenjeni samo za potrebe godbe, se je pokazalo že v mesecu septembru 2009. V sodelovanju z Glasbeno šolo se je v društvenih prostorih pričelo trikrat tedensko s  poučevanjem učencev iz Zreč in okolice, ki so obiskovali program trobil in tolkal. Tako je bila učencem iz naših krajev omogočena lažja udeležba, saj je to pomenilo prihranek pri času in financah, saj ni bilo več potrebno organizirati prevoza do Slovenskih Konjic.

 

PRIREDITEV »ROPOTANJE V STARIH ZREČAH«

V letu 2009 je bila društvu zaupana organizacija prireditve, ki je bila prvič organizirana leto prej pod imenom »Pozdrav Univerzijadi 2013« in je nastala na pobudo takratnega župana občine Zreče g. Borisa Podvršnik, kot rezultat pridobljene kandidature za organizacijo Univerzijade 2013.

V organizaciji društva je prireditev postala tri-dnevna, na pobudo gdč. Lučke Klajne in g. Avgusta Skaza, pa je dobila tudi novo ime in sicer »Ropotanje v starih Zrečah«. Prvi dan je bila namenjena mladim, saj so nastopile lokalne rock skupine. Drugi dan prireditve je bil namenjen ljubiteljem narodno zabavne glasbe. Tako se je najprej odvijalo pred tekmovanje za »Pohorsko coklo«, predstavili so se ljudski pevci, sledila je revija narodno zabavnih ansamblov, nato pa še zabava pozno v noč. Tretji dan pa je bila najprej izvedena otvoritev novega prizidka k gasilskemu domu, hkrati tudi novih prostorov društva, nato pa se je odvijalo mednarodno srečanje pihalnih orkestrov, ki so se udeležile te slovesnosti. Orkestri so se predstavili s samostojnim 20′ programom.

Tega srečanja so se udeležili naslednji orkestri:

–          Mladinski pihalni orkester GŠ Slovenske Konjice
–          Društvo vitanjskih godbenikov
–          KD godba na pihala Slovenske Konjice
–          Pihalni orkester štorskih železarjev
–          KD pihalni orkester Šentjur
–          KUD gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava
–          Godbeno društvo Prosek – Italija
–          Godba na pihala KUD Oplotnica

 

 

GOSTOVANJE DRUŠTVA V ANGLIJI

V času od 6.7. do 10.7.2009 se je odvijalo gostovanje godbe v Angliji in sicer v pobratenem mestu Sedbergh in v Londonu. Gostovanja se je udeležilo 46 članov društva in 20 gostov. Tako so bili na gostovanju poleg godbe in vokalistov, ter predstavnikov Občine Zreče, še člani ansambla Vrt, skupine 500m, kvarteta Vinski brat in nekateri podporniki društva.  Najprej je društvo obiskalo pobrateno mesto Sedbergh,  skupaj s predstavniki mestnih oblasti glavnega mesta okraja Kendal sodelovalo na sprejemu veleposlanika Republike Slovenije v Angliji, bilo na sprejemu pri županu Kendala, ter izvedlo dva koncerta in sicer v Sedberghu in v Londonu. Na koncertu v Londonu, kjer so bili prisotni nekateri vidni predstavniki angleškega vladnega kabineta in parlamenta, prav tako pa veleposlanik Republike Slovenije v Angliji, je sodeloval tudi kvartet Vinski brat. Na gostovanju se je društvo predstavilo z našo slovensko glasbo in tako predstavilo našo kulturo angleški publiki.

 

Nastopi društva v letu 2009:

Datum Naziv (vrsta) prireditve Kraj in čas izvedbe Organizator Sodelujoče sekcije
1 09.01.2009 PONOVITEV 4.BOŽIČNO – NOVOLETNEGA KONCERTA NA ROGLI Rogla, ob 20:00 Unior d.d. in DG Zreče Pihalni orkester
2 22.02.2009 PUSTNA POVORKA V ZREČAH Zreče, ob 14:00 Turistično društvo Zreče Pihalni orkester
3 08.03.2009 TV ODDAJA »POLKA MAJOLKA« Gorenje, ob 14:30 KS Gorenje in TV 3 Pihalni orkester
4 01.05.2009 BUDNICA OB 1.MAJU Zreče, od 6:00-14:00 Občina Zreče Pihalni orkester
5 28.05.2009 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Stranice, ob 16:30 Občina Zreče in KS Stranice Pihalni orkester
6 07.06.2009 OTVORITEV DOMA GODBENIKOV Zreče, ob 11:00 PGD Zreče in Društvo godbenikov Zreče Pihalni orkester
7 28.06.2009 SREČANJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE Rogla, ob 10:00 ZŠAM Zreče Pihalni orkester
8 07.07.2009 SPREJEM VELEPOSLANIKA REP.SLOVENIJE Anglija – Kental Župan Sedberga in Kendala Pihalni orkester
9 07.07.2009 KONCERT GODB SEDBERGHA IN ZREČ Anglija–Sedbergh,    ob 19:30 Župan Sedberga Pihalni orkester
10 09.07.2009 KONCERT ZA PREDSTAVNIKE DIPLOMACIJE London-Greenwich,   ob 19:30 Veleposlaništvo Republike Slovenije Pihalni orkester
11 14.08.2009 SAMOSTOJNI KONCERT ZA GOSTE TERM Zreče, ob 19:00 Unior – program Turizem Pihalni orkester
12 02.10.2009 ODKRITJE SPOMINSKEGA OBELEŽJA OSAMOSVOJITVE IN VOJNE ZA SLOVENIJO 1991 pri OŠ Zreče Zreče, ob 10:00 Občina Zreče in OZVVS Sl.Konjice Pihalni orkester
13 02.10.2009 PODELITEV VRTNIC ZA UREJENO OKOLJE Zreče, ob 18:45 KS Zreče in Turistično društvo Zreče Pihalni orkester
14 12.11.2009 OTVORITEV PODHODA PRI TERMAH Zreče, ob 16:00 Občina Zreče Pihalni orkester
15 29.11.2009 POD ROGLO SE POJE IN IGRA Sl.Konjice, ob 17:00 Radio Rogla Pihalni orkester
16 25.12.2009 45 BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT Zreče, ob 15:00 Društvo godbenikov Zreče Pihalni orkester
17 28.05.2009 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Stranice, ob 16:30 Občina Zreče in KS Stranice Trobilna komorna skupina
18 29.06.2009 OTVORITEV POSLOVNIH PROSTOROV PODJETJA MARGUČ Draža vas, ob 11:00 Marguč Ferdinand Trobilna komorna skupina
19 12.11.2009 OTVORITEV PODHODA PRI TERMAH Zreče, ob 16:00 Občina Zreče Trobilna komorna skupina
20 07.03.2009 OBČNI ZBOR ZŠAM ZREČE Zreče, ob 19:00 ZŠAM Zreče Kvartet Vinski brat
21 09.07.2009 KONCERT ZA PREDSTAVNIKE DIPLOMACIJE London-Greenwich,   ob 19:30 Veleposlaništvo Republike Slovenije Kvartet Vinski brat
22 16.10.2009 KONCERT VOKALNE SKUPINE »SONUS« Oplotnica, ob 20:00 KUD Oplotnica Kvartet Vinski brat

Na 5. Božično – novoletnem koncertu so kot gostje nastopili člani skupine Gemaj, prireditev pa je povezovala gdč.Lučka Klajne. Koncerta se je udeležilo približno 600 obiskovalcev.
V decembru 2009 je bilo društvo povabljeno s strani organizatorjev Svetovnega pokala v smučarskih tekih na Rogli, da zaigra FIS himno in se predstavi, vendar so neugodne vremenske razmere preprečile nastop. 

 

DELOVANJE DRUŠTVA V LETU 2010

 

V mesecu januarju 2010 se je društvo predstavilo v eni od oddaj TV Maribor, katere posnetek se je predvajal tudi na TV SLO2.

V mesecu februarju je prišlo povabilo TV Slovenija za sodelovanje v oddaji Slovenska polka valček 2010. Sodelovali naj bi kot izvajalci priredbe zmagovalne polke leta 2009. Priredbo zmagovalne polke Če te luna nosi je za pihalni orkester napisal g. Avgust Skaza. V domu godbenikov je 11.3.2010 potekalo snemanje priredbe melodije. Samo snemanje in obdelava posnetka je potekala pod strokovnim vodstvom g. Igorja Podpečan iz studia Zlati zvoki, ki je bil tudi avtor melodije zmagovalne skladbe. V oddaji »Slovenska polka valček 2010«, ki je potekala v živo, 09.04.2010, na TV Slovenija, pa se je društvo predstavilo skupaj z izvajalci zmagovalne polke 2009, ansamblom Golte.

 

Že drugič je bila društvu zaupana organizacija prireditve »Ropotanje v starih Zrečah«, ki je potekala od 04.06. do 06.06.2010. Koncept prireditve je ostal isti, kot prejšnje leto, v nedeljo pa so na sodelovali naslednji orkestri:

–          Mladinski pihalni orkester GŠ Slovenske Konjice

–          Godba na pihala Vitanje

–          KD Godba na pihala Slovenske Konjice

–          KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava

–          Društvo godbenikov Zreče

 

Čeprav je v letu 2010 društvo še vedno poravnavalo finančne obveznosti, ki so nastale ob gradnji novih prostorov, je vseeno uspelo nadaljevati z manjšimi deli na opremljanju doma, ob tem pa je uspel še nakup ksilofona in treh flavt. Uredilo se je čiščenje uniform v čistilnici v Slovenskih Konjicah, prav tako pa čiščenje društvenih prostorov.

Za svoje uspešno delo na področju kulture, je Društvo godbenikov Zreče 28.05.2010 prejelo bronasti grb Občine Zreče, kar je za tako kratek čas delovanja društva izreden uspeh.

 

20.09.2010 je Društvo godbenikov Zreče po sklepu Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah (na podlagi pogodbe z PGD Zreče o brezplačnem prenosu lastninske pravice na delu stavbe) postalo etažni lastnik novo zgrajenih prostorov. Tako je postalo lastnik dvorane za vaje (približno 100m2), ter pomožnih prostorov (sanitarije, garderoba, podstrešnih prostorov).

 

V letu 2010 je društvo imelo 22 različnih nastopov.

Datum Naziv (vrsta) prireditve Kraj in čas izvedbe Organizator Sodelujoče sekcije
1 08.01.2010 PONOVITEV BOŽIČNO-NOVOLETNEGA KONCERTA Rogla, ob 19:30 Unior Turitem, DG Zreče Pihalni orkester
2 12.01.2010 TV ODDAJA – V DOBRI DRUŽBI S SMILJANOM IN BLAŽEM Maribor, ob 19:00 TV Maribor Pihalni orkester, Kvartet Vinski brat
3 14.02.2010 PUSTNA POVORKA V ZREČAH Zreče, ob 14:00 TD Zreče, Zavod za mladino Pihalni orkester
4 04.03.2010 REGIJSKO SREČANJE CZ OB SVETOVNEM DNEVU CZ Zreče, ob 17:00 Občina Zreče, PGD Zreče Pihalni orkester, Kvartet Vinski brat
5 25.03.2010 PRIREDITEV KS GORENJE IN ŽUPNIJE SV.KUNIGUNDA Gorenje, ob 17:00 KS Gorenje Pihalni orkester
6 09.04.2010 TV ODDAJA – SLOVENSKA POLKA VALČEK 2010 Ljubljana, ob 20:00 TV Slovenija 1 Pihalni orkester
7 24.04.2010 PRIREDITEV OB ZASADITVI POTOMKE NAJSTAREJŠE TRTE Zreče, ob 11:00 Občina Zreče Pihalni orkester
8 01.05.2010 BUDNICA OB 1.MAJU Zreče, od 6:00-14:00 Občina Zreče Pihalni orkester
9 09.05.2010 POVORKA PGD ZREČE OB SV.FLORJANU Zreče, ob 10:00 PGD Zreče Pihalni orkester
10 28.05.2010 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Gorenje, ob 18:00 Občina Zreče Pihalni orkester
11 29.05.2010 SREČANJE DIABETIKOV SLOVENIJE NA ROGLI Rogla, ob 9:00 Unior Turitem Pihalni orkester
12 30.05.2010 33. REGIJSKO SREČANJE GODB NA PIHALA NA SP.POLSKAVI Sp.Polskava, ob 15:00 JSRS za kulturne dejavnosti, Godba Polskava Pihalni orkester
13 06.06.2010 ROPOTANJE V STARIH ZREČAH Zreče, ob 13:30 Občina Zreče, DG  Zreče, Zavod za mladino, LTO Rogla Zreče GIZ Pihalni orkester
14 24.06.2010 KONCERT DG ZREČE NA PLOŠČADI PRED TERMAMI Zreče, ob 20:00 Unior Turizem, DG Zreče Pihalni orkester
15 10.07.2010 OTVORITEV PRIREDITVE PGD ZREČE Zreče, ob 19:00 PGD Zreče Pihalni orkester
16 18.07.2010 SREČANJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV NA ROGLI Rogla, ob 10:00 ZŠAM Zreče Pihalni orkester
17 25.09.2010 POLAGANJE TEMELJNEGA KAMNA ZA NOVI HOTEL Rogla, ob 11:00 Občina Zreče, Unior Pihalni orkester
18 01.10.2010 PRIREDITEV OB PODELITVI PRIZNANJ ZA UREJENO OKOLJE Zreče, ob 19:00 Občina Zreče, TD Zreče Pihalni orkester
19 10.10.2010 ŽEGNANJE CERKVE IN ZVONOV NA ROGLI Rogla, ob 14:00 Unior, Župnija sv.Kunigunda Pihalni orkester
20 28.11.2010 PRIREDITEV POD ROGLO SE POJE IN IGRA Sl.Konjice, ob 17:00 Radio Rogla – Novice Pihalni orkester
21 12.12.2010 OTVORITEV ORGEL V CERKVI NA ROGLI Rogla, ob 14:00 Unior, Župnija sv.Kunigunda Trobilna komorna skupina
22 25.12.2010 6.BOŽIČNO_NOVOLETNI KONCERT Zreče, ob 15:00 Društvo godbenikov Zreče Pihalni orkester

 

Na 6. Božično – novoletnem koncertu so kot gostje nastopili člani ansambla Golte, prireditev pa je povezovala gdč. Katja Krančan. Prireditve se je udeležilo preko 600 obiskovalcev, precej pa se jih je zaradi prenatrpanosti koncerta ni udeležilo, kar je bilo resno opozorilo društvu, da bo potrebno naslednje leto narediti selitev koncerta v športno dvorano, ali pa narediti dva ločena koncerta na obstoječi lokaciji.

 
DELOVANJE DRUŠTVA V LETU 2011

 

Društvo je v letu 2011 nadaljevalo z manjšimi vzdrževalnimi deli na domu godbenikov. Uspelo je uredit predalnike za notno gradivo, tako da ima zdaj vsak član svoj predal, v katerem shranjuje svoje notno gradivo. Na talnih oblogah v dvorani se je izvedla sanacija razpok. V letu 2011 se je pričelo s pokrivanjem stroškov obiskovanja pouka glasbene šole za dva člana društva. S tem se bo nadaljevalo tudi v prihodnje, ker to pripomore k lažjemu pridobivanju perspektivnega mladega kadra. Redno se je izvajalo čiščenje oblek v čistilnici v Slovenskih Konjicah, kar se odrazilo na urejenosti in izgledu članov na nastopih društva. Proti koncu leta je društvo za vse člane nabavilo Softshell jakne.

 

V mesecu aprilu je društvo skupaj z Godbenim društvom Prosek, ter gosti ansamblom Štajerskih 7, pripravilo kar nekaj skupnih melodij. Skupni, zelo uspešen nastop je bil izveden v Proseku v Italiji.

 

Že tretje leto je bila društvu s strani Občine Zreče zaupana organizacija odmevne tridnevne prireditve »Ropotanje v starih Zrečah«. V sklopu te prireditve je zopet bilo zadnji dan organizirano  mednarodno srečanje pihalnih orkestrov. Tega srečanja so se v letu 2011 udeležili naslednji orkestri:

–          Mladinski pihalni orkester GŠ Slovenske Konjice
–          Godbeno društvo Prosek iz Italije
–          Godba Ehrenhausen iz Avstrije
–          Limena glasba Vetropack – Straža iz Hrvaške

Godbeno društvo Prosek in Društvo godbenikov Zreče sta skupaj z Ansamblom Štajerskih 7 pripravili kar nekaj skupnih melodij, tako da sta obe godbi spremljali Štajerskih 7.

 

V mesecu oktobru je društvo imelo dva nastopa v tujini in sicer najprej samostojni koncert v mestu  Vogau v Avstriji, proti koncu oktobra pa je nastopilo na 75.letnici Limene glasbe Vetropack – Straža v Humu na Sutli.

 

Proti koncu leta je društvo uspešno uredilo okolico kulturnega spomenika pri Bencinskem servisu Petrol. Tam so se najprej odstranile obstoječe, dotrajane plošče na potki do spomenika, ki se potem ozelenila. Na ploščadi pred spomenikom se je naredila betonska obroba, uredila izravnava in podlaga, na koncu pa so se položile nove plošče. Prav tako se je na novo uredil dostop do same ploščadi.

 

Zaradi nenehnega povečevanja števila obiskovalcev na koncertih v preteklih letih (od začetnih 200 pa do preko 600 v letu 2010) se je društvo odločilo, da bo svoj 7. Božično – novoletni koncert izvedlo v športni dvorani v Zrečah. Seveda je ta odločitev za sabo potegnila precej več dela in tudi finančnih stroškov, ampak na koncu je bilo vse to poplačano, saj se je koncerta udeležilo preko 1100 obiskovalcev, kar je precej preseglo vsa pričakovanja. Kot gostje so na koncertu nastopili mladi člani mešanega pevskega zbora Strune, ki so samostojno zapeli nekaj skladb, nekaj pa so jih zapeli ob spremljavi godbe. Prireditev je popestrila s svojim vodenjem priznana slovenska pevka Natalija Verboten, ki je ob spremljavi godbe tudi zapela.

 

V letu 2011 je imelo društvo 24 različnih nastopov.

Datum Naziv (vrsta) prireditve Kraj in čas izvedbe Organizator Sodelujoče sekcije
1 07.01.2011 PONOVITEV BOŽIČNO-NOVOLETNEGA KONCERTA Rogla, ob 19:30 Unior Turizem, DG Zreče Pihalni orkester
2 06.03.2011 PUSTNA POVORKA V ZREČAH Zreče, ob 14:00 TD Zreče Pihalni orkester
3 03.04.2011 KONCERT Z GODBO PROSEK IN ANSAMBLOM ŠTAJERSKIH 7 Prosek – Italija,          ob 18:00 Godba Prosek Pihalni orkester
4 07.04.2011 OTVORITEV SPAR TRGOVINE V ZREČAH Zreče, ob 09:30           in ob 17:00 Spar Slovenija Pihalni orkester
5 01.05.2011 BUDNICA OB 1.MAJU Zreče, od 6:00-14:00 Občina Zreče Pihalni orkester
6 08.05.2011 POVORKA PGD ZREČE OB SV.FLORJANU Zreče, ob 10:00 PGD Zreče Pihalni orkester
7 26.05.2011 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Zreče, ob 18:00 Občina Zreče Pihalni orkester
8 03.06.2011 OTVORITEV KROŽIŠČA NA STRANICAH Stranice, ob 14:15 KS Stranice Pihalni orkester
9 05.06.2011 ROPOTANJE V STARIH ZREČAH Zreče, ob 13:30 Občina Zreče, DG  Zreče, LTO Rogla Zreče GIZ Pihalni orkester
10 22.06.2011 SKUPNA SVEČANOST OBČIN OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN 20.OBLETNICI OSVOBODITVE Slovenske Konjice,   ob 18:30 Občina Zreče Pihalni orkester
11 24.06.2011 25.LETNICA PODJETJA GKN DRIVELINE Zreče, ob 09:30 GKN Driveline Pihalni orkester
12 03.07.2011 ZLATA MAŠA g.VEREŠA Gorenje, ob 11:00 KS Gorenje, Župnija Sv. Kunigunda Pihalni orkester
13 10.07.2011 GASILSKA NOČ V ZREČAH Zreče, ob 19:15 PGD Zreče Pihalni orkester
14 10.7.2011 POROKA – PRESENEČENJE Zreče, ob 20:30 Ansambel Zreška pomlad Pihalni orkester
15 17.07.2011 SREČANJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV NA ROGLI Rogla, ob 10:00 AMZS Zreče Pihalni orkester
16 02.10.2011 SAMOSTOJNI KONCERT V VOGAU – Avstrija Vogau – Avstrija,       ob 10:00 Vinofaktur Handel GmbH in godba iz Ehrenhausena Pihalni orkester
17 03.10.2011 OTVORITEV NOVE POŠTE V ZREČAH Zreče, ob 10:00 Pošta Slovenije Pihalni orkester
18 07.10.2011 PODELITEV PRIZNANJ ZA UREJENO OKOLJE Zreče, ob 15:30 KS Zreče in TD Zreče Pihalni orkester
19 23.10.2011 75.LETNICA LIMENE GLASBE VETROPACK STRAŽA Hum na Sutli-Hrvaška, ob 15:00 Limena glasba Vetropack Straža Pihalni orkester
20 27.11.2011 POD ROGLO SE POJE IN IGRA Sl.Konjice, ob 17:00 Radio Rogla – Novice Pihalni orkester
21 25.12.2011 7.BOŽIČNO_NOVOLETNI KONCERT Zreče, ob 15:00 Društvo godbenikov Zreče Pihalni orkester
22 12.2.2011 KOMEMORACIJA OB GROBOVIH 100 TALCEV Stranice, ob 11h Občina Zreče Trobilna komorna skupina
23 04.05.2011 OTVORITEV KOGENERACIJE V ZREČAH Zreče, ob 11h Unior d.d. Trobilna komorna skupina
24 01.11.2011 SPOMINSKA KOMEMORACIJA OB GROBOVIH 100 TALCEV OB DNEVU MRTVIH Stranice, ob 10h Občina Zreče Trobilna komorna skupina

 

Poleg naštetih nastopov je bilo še precej nastopov privat narave Trobilne komorne skupine in Kvarteta Vinski brat.

 

Navkljub vsesplošni finančni krizi v zadnjem obdobju je društvu uspelo realizirati investicijo, ki je bila že dolgo planirana in sicer nakup dveh timpanov. S to pridobitvijo se je zapomnila vrzel pri izvajanju koncertne glasbe.

 

Proti koncu leta je društvo gostovalo na TV Celje, kjer je sodelovalo ob predstavitvi Občine Zreče.
Ker je za aktivno delovanje v društvu potrebno žrtvovati precej svojega prostega časa, je to za člane precej obremenjujoče. Prav tako pa je težko usklajevati študijske in delovne obveznosti z aktivnim delovanjem v društvu. Zato je nekaj članov prenehalo s svojim delovanjem v društvu.

Ob koncu leta 2011 pa so bili v Društvu godbenikov Zreče naslednji aktivni člani:

Priimek in ime Ulica Pošta Kraj Instrument Vpisan
1 Beškovnik Drago Hudinja 54 3205 Vitanje Trobenta 3.12.2003
2 Črešnik Davorin Zg.Pristava 11 3210 Sl.Konjice Trobenta 27.10.2005
3 Fijavž Stane Boharina 9 3214 Zreče Klarinet 1.6.2004
4 Gaber Slavko Ul.Toneta Melive 12 3210 Sl.Konjice Klarinet 1.9.2006
5 Hartman Davorin Loška gora pri Zrečah 15b 3214 Zreče Tenor bariton 31.1.2004
6 Hren Vinko Brezje 13 3214 Zreče Tenor bariton 1.9.2005
7 Hrovat Gregor Gabrovlje 29 3214 Zreče Tuba 3.12.2003
8 Hrovat Ivan Gabrovlje 29 3214 Zreče Klarinet 3.12.2003
9 Jelenko Dušan Mladinska ulica 6 3214 Zreče Bariton 3.12.2003
10 Jerot Neli Ul.Janeza Koprivnika 13 3214 Zreče Alt saks 1.9.2011
11 Kejžar Angelika Tovarniška 14 3214 Zreče Flavta 1.2.2010
12 Kejžar Veronika Tovarniška 14 3214 Zreče Flavta 14.11.2007
13 Korenak Dejan Črešnova 7a 3203 Nova Cerkev Klarinet 14.4.2011
14 Kovačec Anže Loška gora  6a 3214 Zreče Klarinet 3.12.2003
15 Kovačec Zdenko Loška gora  6a 3214 Zreče Trobenta 3.12.2003
16 Kovačec Žiga Loška gora  6a 3214 Zreče Trobenta 3.12.2003
17 Kovše Denis Loška gora 8 3214 Zreče Tolkala 3.12.2003
18 Krajnik Tina Ob gozdu 4 3214 Zreče Trobenta 24.3.2005
19 Krančan Nika Bukovlje 43a 3206 Stranice Flavta 1.9.2010
20 Leber Monika Jankova 15 3212 Vojnik Alt saks 25.3.2012
21 Leskovar Blaž Prešernova 5 3214 Zreče Trobenta 1.1.2007
22 Mernik Žan Bezina 31 3210 Sl.Konjice Tenor bariton 1.9.2009
23 Napotnik Denis Gabrovlje 6 3214 Zreče Bariton 1.9.2011
24 Padežnik Mitja Križevec 17a 3214 Zreče Tenor bariton 1.9.2006
25 Potnik Ervin Zeče 30b 3210 Sl.Konjice Klarinet 3.12.2003
26 Preložnik Grega Črešnova 11a 3214 Zreče Trobenta 1.9.2004
27 Preložnik Robi Črešnova 11a 3214 Zreče Tolkala 1.9.2004
28 Pušnik Goran Rove 18a 3213 Frankolovo Trobenta 1.9.2010
29 Rebernak Urška Zbelovska gora 6 3215 Loče Klarinet 1.9.2007
30 Sadek Jože Rudniška cesta 27 3214 Zreče Tenor bariton 3.12.2003
31 Skaza Avgust Breg 17a 3214 Zreče Trobenta 3.12.2003
32 Skaza Grega Breg 17 3214 Zreče Alt saks 1.9.2004
33 Skaza Janez Breg 17 3214 Zreče Tolkala, kitara 1.5.2006
34 Skaza Jure Breg 17a 3214 Zreče Bas, trobenta 1.9.2004
35 Skaza Klara Spodnji dolič 8 3210 Vitanje Tenor saks 1.9.2008
36 Skaza Marjan Breg 17 3214 Zreče Trobenta 3.12.2003
37 Skaza Matjaž Breg 17 3214 Zreče Tolkala 3.12.2003
38 Skaza Pavel Spodnji dolič 8 3205 Vitanje Bariton 3.12.2003
39 Smogavc Ferdinand Ogljarska ulica 10 3214 Zreče Trobenta 3.12.2003
40 Smogavc Gregor Ludvik Gorenje pri Zrečah 27 3214 Zreče Trobenta 3.12.2003
41 Tehovnik Andraž Podnje Preloge 21 3210 Sl.Konjice Alt saks 1.4.2009
42 Videčnik Dušan Cesta pod hribom 7 3214 Zreče Klarinet 3.12.2003
43 Zemljak Sandrine Cesta na Roglo 11m 3214 Zreče Flavta 3.12.2003
44 Zupančič Sandra Križevec 17d 3206 Stranice Tenor saks 1.9.2007
45 Kejžar Slavko Tovarniška cesta 14 3214 Zreče Podpredsednik 17.1.2008
46 Hren Marjan Črešnova 1 3214 Zreče Kvartet Vinski brat 1.4.2008
47 Gričnik Maksimilijan Pobrež 26 3210 Sl.Konjice Kvartet Vinski brat 1.4.2008
48 Hren Katarina Črešnova 1 3214 Zreče Petje 1.9.2008
49 Hartman Barbara Loška gora pri Zrečah 15b 3214 Zreče Petje 1.8.2009
50 Mrak Matjaž Cesta krimskega odreda 80 1360 Vrhnika Petje 1.9.2008

 

V jeseni 2012  so bili v Društvu godbenikov Zreče naslednji aktivni člani:

 

 

 1. Skaza Avgust (dirigent)
 2. Beškovnik Drago (trobenta)
 3. Črešnik Davorin (trobenta)
 4. Fijavž Stane (klarinet)
 5. Gaber Slavko (klarinet)
 6. Hartman Davorin (tenor bariton)
 7. Hren Vinko (pozavna)
 8. Hrovat Gregor (tuba)
 9. Hrovat Ivan (klarinet)
 10. Jelenko Dušan (bariton)
 11. Jerot Neli (alt saks)
 12. Kejžar Angelika (flavta)
 13. Kejžar Veronika (flavta)
 14. Korenak Dejan (klarinet)
 15. Kovačec Anže (klarinet)
 16. Kovačec Zdenko (trobenta)-predsednik društva
 17. Kovačec Žiga (trobenta)
 18. Kovše Denis (tolkala)
 19. Kovše Škerget Alen (tenor bariton)
 20. Krajnik Tina (trobenta)
 21. Krančan Nika (flavta)
 22. Leber Monika (alt saks)
 23. Leskovar Blaž (trobenta)
 24. Mernik Žan (tenor bariton)
 25. Napotnik Denis (bariton)
 26. Padežnik Mitja (tenor bariton)
 27. Potnik Ervin (klarinet)
 28. Preložnik Grega (trobenta)
 29. Preložnik Robi (tolkala)
 30. Pušnik Goran (trobenta)
 31. Rebernak Urška (klarinet)
 32. Sadek Jože (tenor bariton)
 33. Skaza Grega (alt saks)
 34. Skaza Janez (tolkala, kitara)
 35. Skaza Jure (bas, trobenta)
 36. Skaza Klara (tenor saks)
 37. Skaza Marjan (trobenta)
 38. Skaza Matjaž (tolkala)
 39. Skaza Pavel (bariton)
 40. Smogavc Ferdinand (trobenta)
 41. Smogavc Gregor Ludvik (trobenta)
 42. Švab Luka (klarinet)
 43. Tehovnik Andraž (alt saks)
 44. Videčnik Dušan (klarinet)
 45. Zemljak Sandrine (flavta)
 46. Zupančič Sandra (tenor saks)
 47. Kejžar Slavko (podpredsednik)
 48. Hren Marjan (vokal)
 49. Gričnik Maksimilijan (vokal)
 50. Hren Katarina (vokal)
 51. Hartman Barbara (vokal)
 52. Mrak Matjaž (vokal)
 53. Košir Jožef (častni član)
 54. Smogavc Ludvik (častni član)